Privatlivspolitik

Webkonsulenternes privatlivspolitik

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EU-lovgivning som beskytter persondata.

Politikken finder hos Webkonsulenterne anvendelse fra 22. maj 2018.

Webkonsulenterne behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte og freelancere i Webkonsulenterne samt vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.
Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.
Ændringer i persondatapolitikken kan ses på webkonsulenter.dk

Sådan beskytter vi personoplysninger

Webkonsulenterne behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Webkonsulenterne behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Webkonsulenterne behandler kun almindelige persondata men ikke CPR-nummer, strafbare forhold eller følsomme personoplysninger.

Webkonsulenterne opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Webkonsulenterne videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.

For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere og freelancere i Webkonsulenterne omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling

Webkonsulenterne kan benytte eksterne databehandlere, og disse behandler kun personoplysninger på vegne af Webkonsulenterne til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra Webkonsulenterne. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som Webkonsulenterne’ databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører Webkonsulenterne ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for Webkonsulenterne, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår Webkonsulenterne aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav. 

Databeskyttelse for hosting og backups

 • Der anvendes kun server-centre i Frankfurt, Tyskland, og Amsterdam, Holland
 • Der foretages daglig fjernbackup til lokationer i Frankfurt, Tyskland, og Amsterdam, Holland
 • Snapshots, backups og kopier slettes efter 30 dage
 • Alle SSL- og TLS-nøgler forbliver på omtalte lokationer

Databeskyttelse for kommunikation og logins

 • Kommunikation til server, mailserver, sites og databaser er beskyttet med SSL
 • Kodeord, logins og andre sikkerhedsoplysninger bliver håndteret via krypterede tjenester
 • Forsendelse af kodeord til kunden, til medarbejdere eller 3. part, som de skal have adgang, sker via sikre online-tjenester
 • Arbejdsfiler, backups og lokale kopier af data skabes ved tilsagn med kunden og håndteres ved sikre tjenester
 • Webkonsulenternes samarbejde med kundens indebærer håndhævelse på kundens vegne et sikkerhedsminimum i kraft af hjemmesidesikring, sikre kodeord og SSL krav

Databeskyttelse hos Cloudflare

Alle kunders sites er beskyttet af Cloudflare:

 • Alle SSL- og TLS-nøgler forbliver på lokationer inden for EU

 • Data omkring trafik-analyser mv. sker kun på lokationer inden for EU

 • Alt metadata forbliver på lokationer inden for EU

Den registreredes rettigheder

 • Retten til at modtage oplysning om behandling af egne personoplysninger (oplysningspligt)
 • Retten til at have indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret)
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)
 • Retten til at få egne personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

Samtykke

Såfremt data er indsamlet med skriftligt samtykke, kan samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen).
Der indsamles ikke personoplysninger fra tredjepart.

Gør brug af dine rettigheder

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til:

Webkonsulenterne
Att: Jens Kirk
Hadsundvej 112
9550 Mariager

[email protected]

Vi svarer inden for få hverdage efter, at din forespørgsel er modtaget.

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.:

Webkonsulenterne
Att: Jens Kirk
Hadsundvej 112
9550 Mariager

[email protected]

I tilfælde af sikkerhedsbrud

Kontakt omgående Jens Kirk på tlf. 54 62 54 21 (tast 4 for Jens). Læg en telefonsvarer besked, hvis Jens ikke er ledig, og han vender tilbage snarst muligt.

Datatilsynet

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.
Du kan komme til datatilsynets hjemmeside ved at klikke HER