Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Webkonsulenter.dk

Redigeret d. 25 maj 2018

Fakturering

Webkonsulenterne fakturerer kun i effektiv tid. Tid anvendt, som ikke førte til noget brugbart, faktureres ikke – med mindre andet er aftalt på forhånd f.eks. ved nødvendige eksperimenter med ny web-teknologi, testning af egnet software mv.

Assistance under 10 minutter (på en dag) faktureres ikke (er gratis). Assistance over 10 minutter fordelt over flere dage, og som til sammen udgør en halv time, faktureres som en halv time.

Tidsforbrug over en halv time, men under en hel time, nedrundes til den halve time – med mindre det er tæt på en den hele time og der oprundes.

Kunden kan efter hver endt arbejdsdag, hvor Webkonsulenterne har arbejdet på kundens projekt, få tilsendt en standard e-mail med tidsforbruget, hvis kunden spørger den specifikke medarbejder om det. E-mailen vil vise, hvad som er blevet anvendt af tid på den seneste del-opgave og samlet anvendt tid, samt hvad Webkonsulenterne har udført af arbejde de pågældende dage. På den måde ved kunden hele tiden præcist, hvor meget tid der er blevet anvendt og på hvad, og kunden kender beløbet på den kommende faktura.

Koster det at ringe eller skrive?

Nej, en hyggelig telefonsamtale eller Skype-samtale, som er mere personlig end faglig, gør ikke.

Ja, rådgivning, vejledning, assistance, fejlrettelse (på noget, som ikke er Webkonsulenternes ansvar – beskrives senere), ekstra udbygninger på afleverede projekter etc. gør.

Nej, en kort struktureret e-mail, som kan besvares med et hurtigt gør-det-selv-løsningsforslag fra Webkonsulenternes side, koster ikke noget. Kunden må gerne gøre det klart i e-mailen til Webkonsulenterne om kunden ønsker et hurtigt gratis løsningsforslag, idet kunden selv – med vores hint til kunden – ønsker at løse udfordringen. Eller om Webkonsulenterne skal løse det for kunden, hvilket koster den tid, som det måtte tage os. Webkonsulenterne tager de sidstnævnte opgaver først, så forvent længere besvarelsestid på den gratis rådgivning.

Betalingsbetingelser

Betales inden 8 dage, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Del-betalinger kan aftales, dog skal det være i god tid i forvejen.

Ansvar ved at holde systemerne online

Webkonsulenterne tager ansvaret for, at webserver, mailserver, backup, antivirus, antispam, webtv mv. samt alt det, som Webkonsulenterne selv har programmeret, holdes online. Support ydet for at imødegå mangler eller foretage fejlrettelser inden for førnævnte ansvarsområde koster ikke kunden noget.

Opdages der fejl i hjemmeside-udvidelser, som er valgt i samarbejde med kunden, koster det den tid, som det f.eks. tager at opgradere til næste version, hvis dette er løsningen. Dette aftales inden.

Ansvar ved nedbrud

Webkonsulenterne kører med to backup-systemer, som fungerer uafhængigt af hinanden. Skulle det utænkelige ske, at begge backup-systemer har nedbrud samtidig eller at begge firmaer, som står for backupløsningerne, går konkurs samtidig, kan Webkonsulenterne ikke drages til ansvar ved evt. datatab. Webkonsulenterne assisterer gerne med opsætning af et helt tredje backup-system, hvor backuppen automatisk lægges ind i kundens egen Google-drev, Dropbox mv. Webkonsulenterne tager heller ikke ansvar hvis noget går galt ved den tredje backup-system

Hosting og tillægsydelser

Med mindre andet er aftalt er hosting, ikke inkluderet i projektets pris. Hosting koster fra 80 kr. per måned og faktureres på en særskilt faktura. Andre tillægsydelser som er aftalt med kunden, er ligeledes på den særskilte faktura.

Webkonsulenterne sender to typer fakturaer – en faktura med tidsforbruget samt en faktura med hosting og tillægsydelser. Sidstnævnte kører periodisk i løbet af året, mens tidsforbrugs-fakturaen sendes efter endt projekt eller del-projekt.

Hjemmesideudvidelser omfattet af tilbuddet

Webkonsulenterne forestår installering og opdatering af de hjemmesideudvidelser, som er specificerede af tilbuddet. Den samlede vedligeholdelse varetages af Webkonsulenterne op til et år efter lancering, derefter overgår vedligeholdelse og licensfornyelse til kunden. Opdatering af hjemmesideudvidelser sker efter aftale med Webkonsulenterne og rammesættes til et samlet opdateringsforløb i kvartalet. Webkonsulenterne garanterer faktureret support for hjemmesideudvidelser et halvt år efter lancering i tilfælde af konflikter mellem hjemmesideudvidelser samt ved udviklingsstop hos leverandøren af en udvidelse.

Hvis kunden selv vælger at trykke “opdater” uden forudgående aftale med Webkonsulenterne i det første år, så kan det ikke holdes imod Webkonsulenterne, hvis opdateringen ikke går vel.

Samtykke

Webkonsulenterne tilbyder som service at installere og opsætte hjemmesideudvidelser, som bruges på andre kundesider og som kunne være fordelagtige for kunden. Kunden kan dermed prøve nye funktioner uden at forpligte sig til en licens. Hvis kunden er tilfreds med den nye hjemmesideudvidelse, så kan gratis brug fortsættes så længe tredjepart-licensen er tilgængelig eller egen licens tilkøbes. Såfremt automatisk opdatering ikke er tilgængelig, kan opdateringer ske efter aftale med Webkonsulenterne.

Kunden har ingen krav, når det handler om gratis hjemmesideudvidelser og opdateringer kan ske efter aftale, dvs. som led i en anden opgave.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse skal ske mindst en måned før begyndelse af ny abonnementsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt ved email eller fysisk brev.